avatar
Nam Vo
Contact Me
Birthday Birthday
25/04/1994
Address Address
Saigon
Email Email
vhnam2504@gmail.com
Website Website
http://vhnam.github.io

Nam Vo

Developer

arrow
About Me
- Thích đi cà phê một mình, nghiên cứu công nghệ lập trình, các mẫu thiết kế
- Thỉnh thoảng viết blog tại http://vhnam.github.io/
Education

Software Engineering

HCMC University of Sciences
Sep 2012 - Jul 2017
Experience

ZenithTek

Front-End Developer
Jan 2015 - Jun 2015
Achivement

Incentive Award in HCMUS’s Olympiad in Informatics 2013

Soft Skills

Problem Solving   /   Self-confidence

Working Skills

PHP - Node.js   /   SQL Server - MySQL   /   Web Design   /   HTML/CSS/Javascript

Project

Cải Lương Số

Full-Stack Developer
Diễn đàn chia sẻ nhạc cải lương