avatar
Nguyễn Thành Nam
Contact Me
Birthday Birthday
17/05/1997
Address Address
Hà Nội
Mobile Phone
(+84)01655486361
Email Email
nguyent.nam.97@gmail.com

Nguyễn Thành Nam

Lập trình web, asp.net, ứng dụng C#

arrow
Education
Experience
Soft Skills
Working Skills