About me
- Đam mê Công Nghệ, thích tìm tòi học hỏi mọi kiến thức trong cái vũ trụ này. Chỉ cần đó là kiến thức sẽ chắt lọc và thu thập về làm tài nguyên.
- Thích giao lưu về các sản phẩm công nghệ, lập trình hoặc bất cứ lĩnh vực nào khác chỉ cần là độc đáo và sáng tạo.
- Thần tượng Tony Stark. :)
Working Skills
workingskill

HTML5

CSS3

PHP

MySQL

Javascript

Laravel

Java

Soft Skills

Communication

Creative, Innovative

Adaptability

Teamwork

Education
education

College

Mar 2012 - Nov 2014

IT at Ton Duc Thang University - Vocational
Contact
(+84)1207144248
Ho Chi Minh
astralboy.1994@gmail.com
TechBoy.Arseus
astral_1994
Experience

Lam Khue Company

Mar 2015 - May 2016

Staff

- Admin Wordpress site: cungnau.com
- Admin of Forum: Thegioidoco.net.
- Website management:
+) cuoidesong.com.
+) dienthoaico.com.
+) dienthoaico.net.