Phượng Nguyễn
Soft Skills
WORKING SKILLS
CONTACT
01/09/1993
Da Nang
thiphuong9322@gmail.com
(+84)
EDUCATION
2011 - 2015
Lĩnh vực công nghệ thông tin at Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
EXPERIENCE