Web developer

Nguyen Quang Anh

br-av
Nguyen Quang Anh
About me

- Thích sự thẳng thắn, ghét vòng vo.
- Đam mê thể thao, đặc biệt bóng đá.
- Cực thích đi du lịch :D

 • (+84)1693657823
 • 23/11/1991
 • Ha Noi
 • quanganhcnt50@gmail.com
EDUCATION

College

Information Technology at Đại học Hàng Hải
2009 - 2014
EXPERIENCE

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình

Web developer

* Công việc:
-- Xây dựng hệ thống website thương mại điện tử.
-- Tham gia phân tích hệ thống.
* Kiến thức tích lũy:
PHP, YII2 framework, Memcahe, Sorl, Redis, phân tích hệ thống thương mại điện tử ebay, phân tích thiết kế quy trình kho, làm việc nhóm
2015 - Present

Công ty TNHH Phong Cách Số - FinalStyle

Xây dựng website

* Công việc:
-- Tiếp nhận thiết kế và phân tích yêu cầu khách hàng.
-- Xây dựng website.
-- Nghiên cứu công nghệ.
* Kiến thức tích lũy:
PHP, phân tích yêu cầu, joomla, xây dựng backend, trao đổi khách hàng, làm việc nhóm, HTML & CSS, SASS, Memcache, cắt giao diện, Wordpress, javascript, jQuery
2014 - 2015

Thành Tín Media

Xây dựng website

* Công việc:
-- Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ khách hàng, phân tích, xây dựng website.
-- Hỗ trợ khách hàng.
* Kiến thức tích lũy được:
Codeigniter framework, PHP, phân tích yêu cầu, giao tiếp khách hàng, làm việc nhóm, HTML & CSS, cắt giao diện, javascript,jQuery
2012 - 2014

Bất động sản An Biên

Đăng tin và quản lý website

* Công việc:
-- Quản trị website bất động sản.
-- Đăng tin nhà đất, tìm kiếm khách hàng.
* Kiến thức tích lũy được:
SEO, tin tức bất động sản
2011 - 2011
SOFT SKILLS
Problem Solving    /    Teamwork    /    Conflict Resolution    /    Critical Observation    /    Adaptability
WORKING SKILLS
 • bulles

  PHP

 • bulles

  Android

 • bulles

  MySQL

 • bulles

  Basic: C#

 • bulles

  .NET

 • bulles

  CSS

 • bulles

  Javascript

 • bulles

  JQuery

 • bulles

  SASS

 • bulles

  memcached