Nguyễn Nhất Huyền
Score 0
60

Nguyễn Nhất Huyền

Interpreter

Nguyễn Nhất Huyền

Interpreter    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Barista at Orange Box Coffee (05/2016 - 09/2016)
Nguyễn Nhất Huyền has 60 career connections [See All Friends]
Đương Doãn
Mobile developer
Đồng Thịnh
Android
Đỗ Duy Đoàn
Frontend
Độc Bước
Font-End
Đức Phan
Student
Anh Đặng
Web deverloper
Bùi Khánh Duy
Lập trình viên Mobile
Binh Nguyen
Project lead
Bui Van Hoang
Development PHP
Cuong Pham
Dore.Vn
Dang Hai Nguyen
Hội Sinh Viên - CNTT
Dr Waitress
I'm here to support you
Hiền Thu
Human Resource Executive
Hoàng Sỹ Hùng
Programer
HOa
Toan Tin KHTN
Huỳnh Minh Sang
Developer Mobile
Huynh Ngoc Hiep
Senior FrontEnd Developer
Java Learner
Graduate Engineer
Khánh Trắng
Information security
Khoa Anh
Student
Khuyen Le Minh
IT Jobs (Vietnam) - JobSeekers.vn
Lê Mỹ Thanh
Tester tập sự
Lac Viet
Game
Le Ngoc Ky Duy
Fresher Developer
Luu Trong Gnhia
student
Ly Truong
SET
MrBut Chi
Sofewave
Nguyễn Thanh Ngọc
Lập Trình PHP - CMS
Nguyễn Tuấn Thanh
Android Developer
Nguyễn Văn Mãi
Java Fresher
Nguyễn Văn Trọng
Lập Trình Viên Java
Nguyen Ba Hung
Android Developer
NGUYEN DANG VIET VAN
QA,QC Engineer
Nguyen Dat
Product Manager
Nguyen Hoang Hieu
Developer
Nguyen Le Tuan Anh
Front-end Developer
Phương Tài
E-Commerce
Phạm Trường Giang
Lap Trinh Vien Website
Phan Sào Nam
Fresher xJs