Nguyễn Nhất Huyền
Score 0
60
Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TUYỂN DỤNG vào tường, hãy đăng vào mục VIỆC LÀM Ban nick nhé

Nguyễn Nhất Huyền

Interpreter    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Barista at Orange Box Coffee (05/2016 - 09/2016)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp