Hoàng Đức Hữu
Score 24
143
Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TUYỂN DỤNG vào tường, hãy đăng vào mục VIỆC LÀM Ban nick nhé

Hoàng Đức Hữu

Student    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Coder at Bus Api controll (08/2015 - 12/2015)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp