Nguyễn Phước Tài
Score 2
94

Nguyễn Phước Tài

Java Developer    |  Developer     Ho Chi Minh City - Viet Nam
Oracle Database Administrator (Oracle DBA) at Dat viet software (05/2018 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp