Mục lục


Lời nói đầu


Giới thiệu


Một số từ điển cùng loại


Những kiến thức cần trang bị


Dữ liệu từ điển


Từ ASCII đến Unicode


Ngôn ngữ lập trình và các tiện ích cần chuẩn bị


Bắt đầu làm việc với file dữ liệu từ điển


Progressbar và thread


Các chức năng của từ điển


So sánh và sắp xếp theo ngôn ngữ


Phát âm cho từ điển


Hiển thị dữ liệu có định dạng màu sắc + chuyển tiếp từ


Tra từ qua clipboard


Thuật toán làm từ điển


Đo tốc độ thuật toán


Một số thuật toán làm từ điển


Chuẩn dictorg


Cơ chế load danh sách nhanh


Tìm kiếm nâng cao cho từ điền


Định dạng từ điển SPDict


Những giải pháp chưa hoàn thành


Những tính năng chưa hoàn thành


Liên kết online offline30

Login để lấy link download