Tình cờ dạo 4rum mình thấy trang này có 2 bộ theme xài cũng được. đặc biệt là free.
Mình không rành cái này, chia sẻ cho a/e nghiên cứu Grin

Link gốc: http://startbootstrap.com/template-categories/admin-dashboard/

Login để lấy link download