Design Patterns đôi khi nó là một khái niệm khá đáng sợ với vài lập trình viên. Nó rối tung rối mù hoặc rất khó để hình dung ra tại sao pattern này sinh ra, nó khác biệt gì với các pattern khác, nên áp dụng ở trường hợp nào, có nên dùng design pattern hay chỉ cần code đơn gỉan cho chạy... và vô vàn câu hỏi liên quan tới nó.

Nhưng nếu bạn là một nhà phát triển game, phát triển hệ thống lớn thì không dùng design patterns thì code sẽ dính chặt với nhau rất khó sửa chữa, thậm chí không có khả năng mở rộng. Một số bạn lập trình web nghĩ rằng web không có mấy cái này. Mình nghĩ ngược lại, web sử dụng mô hình MVC và trong đó rất nhiều pattern tuỳ theeo mục đích người viết ra hoặc người thiết kế hệ thống, và các framework hiện nay thì sẵn bên trong nó cũng còn khá nhiều pattern khác. Như mình hay xài Phalcon thì DI (Depency Injection), service locater, observee pattern, singleton pattern. 


Cuốn sách này sẽ là cuốn sách gối đầu đầu tiên gíup cho bạn dễ dàng trong việc tìm hiểu về nó, thong thả pha ly ca phê rồi tu luyện nào.

Cảm ơn tác gỉa và chúc các bạn thành công.

Login để lấy link download