Trong thời gian gần đây, có rất nhiều bạn lập trình viên mới (developer) fresher, newbie tham gia mạng xã hội đồng nghiệp Matebe.


Với tinh thần chia sẻ, học hỏi cùng nhau tiến bộ, các lập trình viên trên Matebe liên tục giải đáp các thắc mắc của các bạn mới này.


A thớt Simon tạo topic này, để các bạn hỏi và lưu trữ thông tin phục vụ việc học tập làm việc của bản thân !


Các bạn có thể đặt câu hỏi, luôn có hàng nghìn Lập Trình Viên gạo cội sẽ giúp đỡ các bạn, đừng ngại khi hỏi nhé ! Hãy hỏi để mình được học và người khác được học lại từ những câu hỏi của mình.


Luật chơi câu hỏi:  ... là gì ? ... tại sao ? ... thế nào ?


Sai luật là xoá nhé Smile (đau emontion)


Trước khi hỏi, nhớ "lội" comment nhé !


Chúc các bạn học tốt và luôn thành đạt.


Ví dụ nào


1. Con trỏ trong lập trình C là gì ?


    {A} Con trỏ là biến chứa địa chỉ của biến khác

C++ là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, lập trình đa hình, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng. Ngôn ngữ C++ hỗ trợ các lớp và đối tượng, biến tham chiếu và con trỏ, sử dụng các hàm cin>> và cout<< để nhập xuất. C++ hỗ trợ các hàm inline, sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên (bottom-up), ngoài ra còn có thể khai báo hàm trong các structure.


2. Sự khác nhau giữa Cookie và session  là gì ?


   {A} – Cookie lưu ở client trên browser
– Session : lưu trên server và đồng thời ở client cũng có 1 cookie sinh ra tương ứng đúng như session id của nó trên server : PHPSESSID, các giá trị biến của session đc lưu trong file đó (dùng để quản lý đăng nhập)