Như tiêu đề , ở đây có ai muốn lên PM hay đã làm PM rồi mấy Bạn,Anh, Chị, Cô, Dượng đã chuẩn bị gì?