Game AngryBird nổi tiếng, đã được clone nhằm mục đích luyện tay nghề và học lập trình Unity3D


Đây không phải sourcecode của mình làm, mà mình kiếm được đâu đó cách hơn 1 năm. Chia sẻ lại cho anh em học tập nhé


Download ở phần attachment nha.


Chúc học tốt , có gì hay share cho nhau học tập với. Thanks nhiều .! Unity3D muôn năm, gamer muôn năm =))

Login để lấy link download