Chào các bạn,


- Hôm nay mình sẽ tập hợp các bài viết hay nói về  EF và Linq để từ đó các bạn có thể tiếp cận với web app (cụ thể ở đây là ASP.NET MVC của C#) 
- PHần 1 này mình sẽ giới thiệu các bạn về kiến trúc Entity Framework mà qua kiến trúc này các bạn có thể xây dựng phần mềm hay 1 website
Và 1 phần không thể thiếu đối với Entity Framework sẽ là truy vấn Linq
ƯU điểm Entity Framework:  Microsoft sẽ hướng đến người lập trình chỉ cần biết 1 ngôn ngữ mà có thể làm việc với winform - webform - web mvc (web app). Ngoài ra còn nhiều ưu điểm khác với kiến trúc Entity Framework

- Ở đây mình sẽ chỉ nói sơ qua về ưu nhược điểm mô hình MVC.Ưu điểm: xử lý dữ liệu 1 cách nhanh chóng (web mvc sẽ nhanh hơn webform truyền thống), bảo mật - che dấu các phương thức, module hóa một cách chuyên nghiệp, có thể mở rộng dự án,...


Nhược điếm: Cồng kềnh, developer phải biết nhiều thứ như html, css, reponsive,... 


--- Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm 
1. Tổng quan kiến trúc của Entity Framework


https://yinyangit.wordpress.com/2011/11/24/tong-quan-ve-kien-truc-entity-framework/

2. Giới thiệu Entity Framework
https://dammio.com/2016/11/04/entity-framework-phan-1-gioi-thieu-entity-framework/

3. Kiến trúc Entity Framework


https://dammio.com/2016/11/05/entity-framework-phan-2-kien-truc-entity-framework/


4.ORM Framework là gì?http://hocthietkeweb.net.vn/orm-framework-la-gi.html

5.Thiết kế Entity Data Model – Part 1: Database Firsthttps://yinyangit.wordpress.com/2011/11/26/cac-huong-thiet-ke-entity-data-model-part-1-database-first/

6. Thiết kế Entity Data Model – Part 2: Model Firsthttps://yinyangit.wordpress.com/2011/11/28/cac-huong-thiet-ke-entity-data-model-part-2-model-first/


7. Chiến lược tải dữ liệu: Lazy Loading - Eager Loading - Explicit Loading
http://www.ini.vn/2016/05/eager-lazy-explicit-loading.html
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj574232(v=vs.113).aspx


8. LINQ-Phần 1: Truy vấn dữ liệu.

http://vietshare.vn/426/linq-to-sql/linqphan-1-truy-van-du-lieu.aspx

9. 1 website dạy về truy vấn linq cũng khá hay


https://www.tutorialspoint.com/linq/linq_entities.htm

Sau đó, nếu quan tâm bạn có thể tìm hiểu về các bài viết để hiểu rõ kiến Entity Framework như:


- Thao tác dữ liệu với Entity Framework với LINQ

Kế đến, Phần 2 mình sẽ đề cập các kiến thức nền tảng về ASP.NET MVC
                                                                                          Hẹn gặp các bạn ở phần 2 
http://meetdev.com/share/article/1177/asp-net-mvc-phan-2-cac-kien-thuc-can-ban-asp-net-mvc/