Chào các bạn,
- Như đã giới thiệu ở Phần 1 - Tổng quan kiến trúc EF và LINQ.


http://meetdev.com/share/article/1176/asp-net-mvc-phan-1-kien-truc-entity-framework-va-truy-van-linq/- PHần 2 mình sẽ chia sẻ các khái niệm căn bản trong ASP.NET MVC để từ đó các bạn có thể tiếp cận và làm việc trên mô hình MVC.
------ trang chủ của microsoft ASP.Net MVC : https://www.asp.net/mvc
---- File document ASP.NET MVC5: ASP.Net MVC 5 pdf


Introduce ASP.NET MVC 5

----Webiste thảo luận về ASP.NET MVC khá hay  : http://jou.vn/tag (Bạn search tiếp là asp.net mvc)
----  Các video clip dạy về ASP.NET MVC trên youtube:

Learn ASP NET MVC 5 Complete Tutorial 2016 COMPLETE
asp.net mvc tutorial for beginners
Lập trình web với ASP.NET MVC

Lập trình ASP.NET - MVC - LINQ
Phần 1:   https://www.youtube.com/watch?v=MAPKjN8mxfU&t=227s
Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=fi-8wHpAupo
Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=tpUNVp-xGVE
Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=CJCRASPCLFY


---- Các link bài viết


1. ASP.NET MVC là gì & tại sao bạn nên sử dụng nó?


http://lmt.com.vn/php/tim-hieu-php/360-tim-hieu-mo-hinh-mvc-la-gi.html

2. TÌM HIỂU MÔ HÌNH MVChttp://kienthucweb.net/tim-hieu-mo-hinh-mvc.html

3. Controller và Actions trong ứng dụng ASP.NET MVC


http://jou.vn/article/controller-va-actions-trong-ung-dung-aspnet-m4. Phân biệt ActionResult, ViewResult, PartialViewResult và JsonResult trong ứng dụng .NET MVC Web


https://dominhtuanblog.wordpress.com/2015/10/16/phan-biet-action-view-partialview-json-result-trong-ung-dung-dot-net-mvc-web/


5. OUTPUT DỮ LIỆU TRONG MVC


http://gockinhnghiem.com/2012/01/25/output-du-lieu-trong-mvc/

6.RenderBody(), RenderPage(), RenderSection()
https://www.youtube.com/watch?v=be6F80vl5XI

7
.Layout view ASP.NET MVC là gì?


http://vncongnghe.net/huong-dan-su-dung-layout-view-asp-net-mvc


8. Phân biệt ViewBag, ViewData, TempData trong Asp.net mvc


http://codehay365.com/phan-biet-viewbag-viewdata-tempdata-trong-asp-net-mvc/


9. Difference Between ViewResult() and ActionResult() in MVC?


https://www.codeproject.com/articles/835758/difference-between-viewresult-and-actionresult-in


10. Difference Between ViewResult() and ActionResult()
http://stackoverflow.com/questions/4743741/difference-between-viewresult-and-actionresult

Phần 3: mình đang tìm hiểu, khi nào hoàn chỉnh mình sẽ tập hợp các bài viết và post phần 3 liên quan về ASP.NET MVC một cách có hệ thống
(to be continue... ) :D

 
Chúc các bạn vui vẻ và có nhiều điều bổ ích khi xem các bài viết trên ^^ Smile