Themesforest là website bán theme rất nổi tiếng.


Hôm nay mình xin chia sẻ với cộng đồng meetdev 1 số kinh nghiệm của mình khi muốn up theme để bán trên trang này.


- Sử dụng plugin ThemeCheck để kiểm tra theme, đảm bảo không có warning hay error


- Luôn bật tính năng Debug của WordPress, có 2 cách để bật : chỉnh ở file wp-config.php hoặc tải plugin https://wordpress.org/plugins/debug/


- Tất cả các custom post type, shortcodes phải cho vào plugin hỗ trợ chứ không được để ở theme


- Khi muốn có plugins hỗ trợ theme, cần sử dụng plugin TGM Activation để tạo liên kết


- Nếu có plugin đi kèm thì nếu disable các plugins này, theme vẫn phải hoạt động bình thường


- Cần có prefix cho tất cả các function, class php, nên để chính tên của theme luôn


- Các đoạn text văn bản cần sử dụng function esc_html__


- Cần kiểm tra và đảm bảo các tính năng của WordPress hoạt động bình thường như post sticky, page, commtent form


- Nếu trong package( bao gồm theme, docs, license) có từ WordPress thì 2 chữ cái W và P phải viết hoa


- Sau khi hoàn thành, cần format code theo chuẩn WordPress, nên sử dụng gulp cho tiện.