Chào mọi người,
Mình vừa tìm được trọn bộ video lập trình trên youtube KTeam (rất bổ ích bạn nào thích thì quan tâm nhé) bao gồm:
- C++ Basic và Thuật toán C++
- Lập trình C# Console
- Lập trình C# winform cơ bản
- Lập Trình C# WPF
- Lập trình C# Game Utity
- SQL Sever 2012
- Lập trình di động Android

https://www.youtube.com/channel/UCBw4b26KZrBvHRPBjOCw6UQ

Còn đây là trang chủ KTeam

http://www.howkteam.com/Learn/Computer-Programming/C-7-5

Chúc các bạn vui vẻ khi xem các video trên ^^