#java
mọi người cho em hỏi là em đang làm một chương trình quản lý thư viện bằng java, nhưng mà khi nhập thông tin vào thì em phải tắt và mở lại thì nó mới hiển thị thông tin vừa cập nhật, vậy làm thế nào để nó có thể hiển thị trực tiếp ra lúc em vừa cập nhật vậy?

Login để lấy link download