MVP là gì ?


“Học hỏi là đơn vị tiến bộ cơ bản đối với các Startup” – Eric Ries


MVP (Minimum Viable Product) có nghĩa là sản phẩm khả thi tối thiểu. Thay vì mất đến sáu tháng để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ, thì hãy chỉ làm những việc cần thiết nhất để kiểm nghiệm thực tế sản phẩm/dịch vụ đó.Việc cần thiết nhất là đưa ra một bản dùng thử nhanh nhất để có thể kiểm nghiệm thực tế ý tưởngMột MVP chất lượng cần phải có đầy đủ tính năng tối thiểu khả thi và đáp ứng được hiệu quả nhu cầu của người dùng, người dùng muốn trả phí cho 1 sản phẩm chất lượng hiệu quả (cho dù bạn xấu hay đẹp)


Bài học 1. Xây dựng thứ bạn cần, không phải thứ bạn nghĩ người khác cần.

 2. Tính phí ngay từ ngày đầu tiên.

 3. Đừng cố xây dựng 1 sản phẩm hoàn hảo ngay từ đầu.

 4. Ra mắt thật nhanh và liên tục.

 5. Làm giá cho những vị khách bạn muốn.

Bạn sẽ phải nghĩ về việc MVP của mình sẽ như thế nào và làm thế nào để bạn có thể phát triển nó trong bảy ngày. Dưới đây là các câu hỏi bạn cần trả lời:


Câu hỏi • Làm thế nào để cung cấp sản phẩm/dịch vụ tới những khách hàng thực sự?

 • Làm thế nào để khách hàng sẵn sàng trả tiền cho bạn sau 7 ngày?

 • MVP của bạn gần giống với sản phẩm mục tiêu cuối cùng của bạn như thế nào?

 • Bạn có thể thực hiện thủ công những gì?

 • Bạn có thể tự mình làm gì, thay vì ủy quyền cho người khác?

 • Làm thế nào để những hứa hẹn của bạn trở thành thực tế đối với khách hàng cuối cùng?

Sản phẩm/dịch vụ của bạn cần đạt tới điểm có thể ra mắt thị trường vào cuối tuần này (ngày thứ 7). Việc này không hề dễ dàng, nhưng lại rất thú vị. Nó khiến bạn phải sáng tạo để có thể đặt được thứ gì đó vào tay khách hàng và “đòi” tiền từ họ.


Bí quyết ở đây là hãy quên đi sự tự động hóa và hãy xem bạn có thể thực hiện thủ công những gì.Minimum Viable Product


Network article in Tech Startup