mọi người cho em hỏi, có cách nào để viết chương trình java " Hello world " mà không cần phải system.print.out không ạ. cái này em cũng mới nghe nhưng tìm trên gg không hiểu lắm ạ


EM cảm ơn