<span data-offset-key="3bvbp-0-0"><span data-text="true">Xin chào mọi người,<span data-offset-key="ftd3r-0-0"> <span data-offset-key="d0ula-0-0"><span data-text="true">Thứ 7 tuần này Việc Ơi có tổ chức lớp học Nhân Sự hoàn toàn MIỄN PHÍ cho các bạn HR, Headhunter từ 1 năm kinh nghiệm.<span data-offset-key="72on6-0-0"> <span data-offset-key="d1efb-0-0"><span data-text="true">Trainer: Mr Akira Anzai (người Nhật Bản).<span data-offset-key="6vff8-0-0"><span data-text="true">Thời gian: 17h-20h, 11/07/2017<span data-offset-key="7hu5v-0-0"><span data-text="true">Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt).<span data-offset-key="3huh8-0-0"> <span data-offset-key="cnv41-0-0"><span data-text="true">Nội Dung:<span data-offset-key="1htk9-0-0"><span data-text="true">- Cách tạo bản mô tả công việc hấp dẫn;<span data-offset-key="btejc-0-0"><span data-text="true">- Cách phỏng vấn ứng viên;<span data-offset-key="3ub9k-0-0"><span data-text="true">- Thực hành phỏng vấn-đánh giá ứng viên;<span data-offset-key="6nisf-0-0"><span data-text="true">- Làm thế nào để lấy đầy đủ thông tin cần cho một bản mô tả công việc?<span data-offset-key="7uck5-0-0"> <span data-offset-key="bvg4l-0-0"><span data-text="true">Đặc biệt, cuối giờ có tiệc Pizza để mọi người cùng chia sẻ thêm về nghề nhân sự.<span data-offset-key="28h5i-0-0"> <span data-offset-key="5j59h-0-0"><span data-text="true">Link đăng ký tại đây, chia sẻ cho bạn bè cùng biết nào:<span data-offset-key="6ppou-0-0"><span data-text="true">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgg8hP2v3ez63pOVw9XyulgnXJCOPaGQMJjPeYofYtUHG1jQ/viewform?usp=send_form<span data-offset-key="5lr0k-0-0"> <span data-offset-key="cqrsr-0-0"><span data-text="true">Chi tiết chương trình: http://ja.viecoi.vn/vi/viecoi-hr-school-for-global-talent/


 
More Thuy Thuy articles