Mình đang tuyển vị trí Web Developer .NET (C#,ASP.NET,MVC)
Quận 1-Lương: 12-18m
Không cần tiếng Anh.


Sếp là một anh Việt kiều từ Úc về, làm về mảng E-commerce nên yêu cầu là phải có kinh nghiệm về web E-commerce.


Chi tiết:
Tham gia lập trình phát triển website và hệ thống của Exocomets theo mô hình Agile
Lập trình các ứng dụng theo ngôn ngữ ASP.NET, .Net, C#.
Thiết kế & viết code ứng dụng Web Application.
Viết thiết kế chi tiết,report, vấn đề kỹ thuật,giải pháp đề xuất
Hỗ trợ đồng nghiệp trong các vấn đề kỹ thuật
Review và cải tiến code đã được giao.


Yêu cầu:
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT (phần mềm).
Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
Thành thạo ngôn ngữ lập trình ASP.NET/MVC , C#, Web Services, MVC, WEBAPI, Entity Framework, AngularJS
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm
Kỹ năng phát triển web: HTML5/CSS3 hoặc HTML/XHTML/XML, CSS, Bootstrap, Javascript: jQuery and jQueryUI,, AngularJS.
Thông thạo CSDL: MS SQL Server.


Yêu cầu hồ sơ:
CV có ảnh 3*4 (bắt buộc) bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh nêu rõ quá trình dự án, công nghệ, kinh nghiệm, sở thích cá nhân, điểm mạnh, điểm yếu


Nơi làm việc: Đakao, Q1.
Giờ làm: t2-t6
CV vui lòng gửi về; nguyen.hrdept79@gmail.com
tel: 0972 148 624