Hi all,


Hiện tại mình đang cần 1 người giỏi về wordpress để custom lại theme có sẵn, Hiện tại theme có sẵn chỉ cho add video từ youtube. Mình muốn chuyển thành add từ google drive bác nào làm được liên hệ mình nhé.


01698837202 - Hùng