Công ty VNG tuyển rất nhiều vị trí lập trình viên Java open level (Fresher/Associate/Senior) cho các sản phẩm của công ty như ZaloPay, 123CS, ...


 
<label class=" oe_form_label_help oe_align_right" title="" for="oe-field-input-815" data-original-title="">Mô tả</label>


  • Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống nền cho các nghiệp vụ của hệ thống thanh toán.
  • Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển các tool hỗ trợ vận hành hệ thống, các tool đo lường, thống kê theo dõi các chỉ số của hệ thống.
  • Tham gia vận hành hệ thống.


<label class=" oe_form_label_help oe_align_right" title="" for="oe-field-input-816" data-original-title="">Yêu cầu</label>


  • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin.
  • Có kinh nghiệm lập trình hướng đối tượng, lập trình multi-threading, lập trình web (HTML, Javascript), lập trình web-service.
  • Nắm vững và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lâp trình Java.
  • Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu quan hệ: MySQL, Postgres...
  • Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu phi quan hệ như: Cassandra...là 1 lợi thế.
  • Có kinh nghiệm sử dụng các công nghệ caching: Redis, Memcache... là một lợi thế.Mọi chi tiết thắc mắc cũng như nộp CV ứng tuyển theo thông tin sau:


- Email: tungbcm@vng.com.vn


- Skype: bcminhtung