<span data-offset-key="13gna-0-0"><span data-text="true">GrowSteak tuyển dụng Fresher/Junior PHP/NodeJS Developer tại Hanoi, $300 - $700<span data-offset-key="9m9hp-0-0"><span data-text="true">Yêu cầu:<span data-offset-key="e43i7-0-0"><span data-text="true">– Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông<span data-offset-key="10ee8-0-0"><span data-text="true">– Có định hướng hoặc kiến thức về ngôn ngữ lập trình PHP hoặc Python<span data-offset-key="ds6l6-0-0"><span data-text="true">– Hiểu biết cơ bản về hệ điều hành Linux (CentOS, Debian/Ubuntu)<span data-offset-key="5nt1s-0-0"><span data-text="true">– Có khả năng đọc hiểu & viết tiếng anh cơ bản<span data-offset-key="454gb-0-0"> <span data-offset-key="f0lnb-0-0"> <span data-offset-key="3bjqn-0-0"><span data-text="true">Mời các bạn tham khảo thông tin chi tiết, và ứng tuyển tại:

<span data-offset-key="6lcce-0-0"> <span data-offset-key="d5rj3-0-0"><span data-text="true">Cảm ơn!