Đây là những ebook tự học lập trình, chủ yếu là lập trình web (PHP, MySQL, Nodejs, HTML CSS, ...) trong suốt quá trình hổ trợ các bạn lập trình viên tự học.


- Có thể yêu cầu (comment) để anh em cùng nhau chia sẻ ebook cho nhau


- Có thể share nếu bạn có ebook hay muốn gửi đến cộng đồng.


1. Tự học SQL


http://www.mediafire.com/download/5f8dfdzehe4bdad/EbookTuHocSQL.rar


http://www.mediafire.com/download/9h2kmv44g5hkkac/SQL_Serer.zip


http://www.mediafire.com/download/1cc37ckbd9ez7dt/Lap_trinh_co_so_du_lieu.pdf


 


 2. PHP & MySQL can ban - suu tam - Vietchuyen


http://www.mediafire.com/download/dubwdh0wa41tfec/Giao-Trinh_PHP-can-ban+VIET+CHUYEN


3. Ngôn ngữ C#


http://www.mediafire.com/download/lvnkir5s4y6lca1/zentgroup.net_Giao_trinh_ngon_ngu_C%23.pdf


http://www.mediafire.com/download/ie868d6cbbbzmsk/zentgroup.net_Cac+giai+phap+lap+trinh+C%23+final_.pdf


4. PHP


http://www.mediafire.com/download/lvnkir5s4y6lca1/zentgroup.net_Giao_trinh_ngon_ngu_C%23.pdf


5. Java


http://www.mediafire.com/download/e502cs83rw8ad9j/JAVA.rar


6. HTML


http://www.mediafire.com/download/asuccxw96k5bgvu/HTML.rar


7. Lập trình Game


http://www.mediafire.com/download/rg5ujxtlhw3jeed/Tailieu_unity3d.doc


http://www.mediafire.com/download/t9giltt18ef1fn2/Unity2DTutorials.rar


http://fptbooks.vn/uploads/trichdansach_Game2D.pdf


8. Lập Trình Android


http://www.mediafire.com/download/66o29f1iep75tur/Tai_Lieu_Android_Tieng_Viet.rar


http://www.mediafire.com/download/ynok90j4fd2yoyf/Pro+Android+4+%28Apress+-+2012%29.pdf


http://www.mediafire.com/download/316mdvwbz63jn87/Android+Giao+Trinh+-+Slide.rar


9. Lập Trình iOS , Swift


http://www.mediafire.com/download/tgclon6ntttama3/Tai+Lieu+Huong+Dan+-+Mobile-PC-Laptop.pdf


 10. MonoDevlope


http://lcc-dii.org/Resources/Scripting%20C.pdf (C# và MonoDev)


 11. NodeJS


http://www.mediafire.com/download/0vnt3tv4txvv2xw/professional_node.js.pdf


http://www.mediafire.com/download/ree1za8exb28f6r/node-js-in-action.pdf


http://www.mediafire.com/download/vwd1ivcl8walxjp/Teach-yourself-NodeJS.pdf


12. VB .Net


https://www.dropbox.com/sh/u6ohgezh00cywek/AAA76Rc-PeXIc0dmrhHe4_NTa?dl=0


 


13. Ruby & Rails:


Video udemy https://drive.google.com/open?id=0B8uTQta6AZ6xMC04X2xrRHhsZUE


 


14. AngularJS: https://drive.google.com/folderview?id=0B8uTQta6AZ6xb1VRR3VIci1vMk0&usp=drive_web


15. Java & Android của Huy share


100 QUESTIONS AND ANSWERS for Android interview


Data structures & Algorithms in Java


Android Programming The Big Nerd Ranch Guide (2nd edition)


Android Programming Pushing the Limits – Erik Hellman


16. Tiếp tục cập nhật


 *Anh em có Ebook hay, share lại cho anh em, bằng cách comment bên dưới nhé, mình sẽ cập nhật vào bài luôn, article này sẽ trở thành cái thư viện nhỏ nhỏ cho anh em.