Advanced Android 4 Games


 


“Tài liệu hướng dẫn các mobile game developers tạo ra các games tuyệt vời trên nền tảng Android”


Làm thế nào để mang hàng ngàn PC games lên nền tảng Android một cách dễ dàng, nhanh chóng với sự kết hợp giữa ngôn ngữ Java và C, thay vì vất vả dịch hàng nghìn dòng code từ Java sang C?


Ebook này cung cấp cho bạn những kiến thức chuyên sâu về lập trình game trên nền tảng Android với những ví dụ thực tế và source code trong từng chương:  • Gaming Tricks với OpenGL và JNI

  • 3D Shooters for Doom

  • 3D Shooters for Quake

  • Deployment và Compilation Tips

Link tải: http://bit.do/Advanced-Android-4-Games


QR Code:


 


Nguồn: http://blog.viecbonus.com/


(Không được sửa keywords vs nguồn của mình, cảm ơn Smile)