Ai học C++ cũng đều biết C++ là một ngôn ngữ khá là sát và tiếp xúc gần nhất với hệ thống máy. và chính vì vậy nó có thể rất khó. Khó để hiểu và sử dụng các hàm, file, biến ... rất dễ sinh ra lỗi. Không giống như các ngôn ngữ cao cấp sau này, nó được hỗ trợ hầu hết và được quản lý khá chặt chẽ bởi các trình biên dịch ngôn ngữ và hầu như là auto (Ví dụ PHP, java .... ) 

Bài viết này mình lấy từ stdio.vn  với hi vọng giải đáp thắc mắc khá nhiều cho các bạn mới học c/c++ hoặc một số ai đã học nhưng chưa thông. 

Chi tiết bài viết bạn có thể vào trong link để xem. Ở đây mình sẽ tóm tắt vài ý chính như sau: 


preprocessor directives (chỉ thị tiền xử lýWink là gì ??? 

Chỉ thị tiền xử lý là những chỉ thị cung cấp cho trình biên dịch để xử lý những thông tin trước khi bắt đầu quá trình biên dịch. Tất cả các chỉ thị tiền xử lý đều bắt đầu với với # và các chỉ thị tiền xử lý không phải là lệnh C/C++ vì vậy không có dấu ; khi kết thúc. Để cho dễ chúng ta chia thành 3 nhóm chính đó là:  • Chỉ thị bao hàm tệp (#include).

  • Chỉ thị định nghĩa cho tên (#define macro).

  • Chỉ thị biên dịch có điều kiện (#if, #else#elif#endif, ...).Chỉ thị biên dịch có điều kiện


Ở nhóm này gồm các chỉ thị #if#elif#else#ifdef#ifndef.


 


Vậy còn cách áp dụng nó ??? 

Về chỉ thị bao hàm tệp chúng ta không còn quá xa lạ với. #include <iostream> or #include <conio.h> or #include <class_file.h> nhưng làm sao để chúng ta có thể biết filenào đã được include hay chưa. 

Ởđây mình sẽ nêu giải pháp còn để hiểu rõ ràng hơn thì mình nghĩ các bạn nên nhấp vào link sẽ rõ ràng hơn chút vì nói thặc là mình lười copy quá =)) và cũng phần nào tôn trọng tác giả. 


trong file.h

Mình sẽ viết vài dòng như thế này: 


#ifndef file_h


#define file_h


//function do something .... 


#endif


Nhiều bạn thắc mắc là sao phải viết vậy mà ko viết ở hàm main hay là ở chỗ file mình cần  #include "file.h". Line #ifndef có nghĩa là nếu chưa #define file_h thfi nó sẽ define và chạy code block bên trong còn nếu đã #define file_h rồi thì không chạy phần bên trong nữa, tránh việc gặp lỗi multi define function. 


Đây là một ví dụ cụ thể nhất với cách áp dụng của chỉ thị tiền xử lý C++. 
 
hi vọng bài viết này giúp ích cho các bạn mới nhập môn C++. 

Buổi tối vui vẻ Smile 


 


 
Login để lấy link download