Hacker bản thân nó không phải là một từ xấu, mà thật ra để chỉ  những người hiểu rõ cách làm việc của hệ thống, máy tính và mạng máy tính.


Person who delights in having an intimate understanding of the internal workings of a system, computers and computer networks in particular. (theo Wikipedia)


Tuy nhiên, để đơn giản hoá, trong bài viết này, ta hiểu nghĩa từ “hacker” theo nghĩa tiêu cực của nó mà ta vẫn hay thấy trên truyền thông đại chúng: người xâm nhập vào hệ thống trái phép để thay đổi các thông số, tính năng… không mong muốn bởi hệ thống.


Mục tiêu của các bạn hacker nói chung, và hack game nói riêng, là bằng cách nào đó tạo lợi thế cho riêng mình. Ở phần mềm (game cũng là phần mềm nhéWink thì có thể là cracking để vượt qua các hàng rào kiểm tra và sử dụng phần mềm miễn phí. Ở game, có thể là thay đổi một yếu tố nào đó để tạo ra lợi thế, như hack tiền, hack bản đồ, hack chỉ số…

Login để lấy link download