2 câu lệnh trên đều có kết quả trả về như nhau nhưng theo mình biết thì với CSDL lớn thì performance của Join sẽ nhanh hơn mệnh đề WHERE.


Vậy mình muốn hỏi mọi người:


1. Cơ chế hoạt động của mệnh đề WHERE và JOIN(Inner Join) như thế nào? (tại sao cái này lại nhanh hơn)


2. Còn điểm khác biệt gì giữa mệnh đề WHERE và JOIN nữa không?


Mong mọi người comment giải đáp thắc mắc của mình bên dưới