Share Sách Và Tài Liệu Học Lập Trình (Lưu Ý: Không được sửa Smile)Giới thiệu sơ lược:
Bộ sách này là do sưu tầm mà có đc, Trọn bộ gồm 10 GB sách bao gồm Tiếng Anh và Tiếng Việt. Bao gồm nhiều lãnh vực về Công Nghệ Thông Tin từ Căn Bản đến nâng cao.


Chi Tiết:
- Bộ Academy: [2GB] ~ Bao gồm các sách thuộc về Lý Thuyết ở nhiều lĩnh vực như Trí Tuệ Nhân Tạo, Khoa Học Máy Tính, Dữ liệu lớn, Toán Học, Công Nghệ --- - Phần Mềm, Design Pattern,... (các bạn tự tìm hiểu nhéWink.- Bộ C-Named: [821MB] ~ Bộ sách về lập trình các ngôn ngữ họ C bao gồm C, C++, C#.- Bộ CoderLib: [178MB] ~ Vài sách lặc vặc, có vài cuốn như Seven Language in Seven Week- Bộ DevLife: [430MB] ~ Gồm những sách cần thiết của Dev "trình cao" như Clean Code, Code Complete 2,... và một vài bài blog sưu tầm- Bộ Embedded: [40MB] ~ Gồm các sách về Lập trình nhúng, có các sách về Assembly "thần thánh"- Bộ Functional: [82MB] ~ Gồm các sách về ngôn ngữ Scala, Haskell và thiên hướng lập trình Hàm- Bộ Hacking: [284MB] ~ Gồm các sách về Crack, Hack,...- Bộ Java: [625MB] ~ Gồm các sách thuộc về ngôn ngữ Java thần thánh. Bao gồm Servlet, Basic, Enterprise...- Bộ Microsoft: [13MB] ~ Gồm các sách về Batch, DOS,...- Bộ PhoneDev: [113MB] ~ Gồm các sách về Lập trình Android, iOS,...- Bộ Scripting: [771MB] ~ Gồm các sách về lập trình Script như Python, Ruby (có cả Rails), Perl,..- Bộ VB: [37MB] ~ Gồm các sách về lập trình VB6 và VB.net- Bộ WebDev: [2GB] ~ Gồm các về Front-end (HTML, CSS, JS (bao gồm JQuery, Nodejs, JS)) và Back-end (PHP, và SQL)


Link tải Smile


Link tải chi tiết Update sau.


via: http://www.daynhauhoc.com