“Tài liệu giúp các lập trình viên sống lành mạnh hơn”


Công việc bận rộn căng thẳng, suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính, không có thời gian nghỉ ngơi ngay cả cuối tuần… khiến các lập trình viên có nguy cơ phải đối mặt với nhiều vấn đề như áp lực, sức khỏe đi xuống…


583ee13fa21c4aaebf8b530fc287b036


Để có cuộc sống lập trình lành mạnh


 dưới đây là cách giúp các lập trình viên sẽ tìm được cách sống vui khỏe, lành mạnh đảm bảo hiệu quả công việc cũng như phát triển tốt nhất sự nghiệp của mình:


  • Bảo vệ sức khỏe thời gian dán mắt vào máy tính
  •  Tạo thói quen tập thể dục cuối tuần để thành công