Bài viết này hướng dẫn một số lỗi trong khi lập trình web.


Các bạn xem để khi lập trình tránh những lỗi cơ bản trong lập trình PHP nhé, chúc các bạn học tốt và thành đạt


7. Dùng các cấu trúc lỗi thời

 


Có nhiều người cứ dùng mãi các mã và thư viện lỗi thời. Thí dụ như họ đã viết một hàm dùng ở PHP 2, và vẫn còn dùng nó ở PHP 4, mặc dù một hàm có cùng mục đích như thế đã được thêm vào ở PHP 3

Dùng các cấu trúc lỗi thời có thể làm chậm chương trình của bạn, cũng như làm cho nó trở nên khó hiểu. Người đọc các chương trình của bạn có thể không quen với các hàm lỗi thời của PHP. Tuy nhiên, khi phát hiện một đoạn mã lạc hậu, bạn đừng nghĩ rằng cần phải thay thế nó. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn sẽ không dùng nó cho các chương trình viết trong tương lai.

Một thí dụ về cấu trúc lỗi thời, mà nhiều người có vẻ cố nắm lấy, là cú pháp beginControlStructure .. endControlStructure;

Mã lệnh (PHP)


<?
// Bad/Outdated Practice
while (1):
print "5";
if ($idx++ == 5):
break;
endif;
endwhile;
// Better Practice
// (the code could be optimized though)
while (1)
{
print "5";
if ($idx++ == 5) {
break;
}
}
?>Đây là một thói quen xấu vì

    * Nó không được dùng rộng rãi, cho nên nhiều người học sẽ bị lẫn lộn giữa hai cú pháp

    * Nó không tương thích với ngôn ngữ khác, nghĩa là nó trở nên khó đọc đối với những người trong giai đoạn quá độ (mới chuyển từ một ngôn ngữ nào đó sang PHP)

    * Quan trọng nhất, là một ngày nào đó tính năng này sẽ bị xoá xổ, bắt buộc bạn phải viết lại toàn bộ mã có dùng nó. Dấu ngoặc nhọn luôn luôn là một phần của ngôn ngữ PHP.

Ở trên chỉ là một thí dụ về cấu trúc lỗi thời. Nó còn nhiều nữa. Như một quy tắc, bạn nên theo những cách viết trong tài liệu PHP. Hầu hết nó được cập nhật mới. Nó cũng dùng các hàm mới nhất của PHP trong thí dụ của mình. Nên thường xuyên kiểm tra tài liệu khi bạn có ý muốn mở rộng tính năng nào đó của PHP. Theo cách này, bạn sẽ không phải viết lại các hàm có sẵn.