Một giao diện người dùng (UI) tuyệt vời là một giao diện có tỷ lệ chuyển đổi cao và dễ dàng sử dụng.
Hay nói cách khác, nó hấp dẫn cả phía doanh nghiệp và cả phía người dùng.


Nguồn: http://goodui.org/


 

Login để lấy link download

More Thanh An Nguyễn articles