Nghe nói sách này dành cho dân lập trình Smile


https://drive.google.com/file/d/0B0FYXouUPoHhTUxUdjBoN2QzTVU/view?usp=sharing