Mình chia sẻ với các bạn bộ tài liệu bài tập về C/C++ cơ bản và nâng cao mà mình tuyển các ebook hay. Các quyển sách có hướng dẫn chi tiết và có source cụ thể, dành cho bạn nào muốn nâng cao kỹ thuật lập trình, tư duy giải thuật và thuật toán
http://www.mediafire.com/download/arja15mrpzrlmh5/...