1. Ngành khác thì gái vừa nhiều vừa đẹp, ngành IT thì …2. Sức khỏe sẽ yếu dần đều.


3. Thường xuyên bị người quen nhờ vả 

4. Thường xuyên phải tăng ca


5. Áp lực rất nhiều…


6. Không phải lúc nào cũng được làm công việc yêu thích


7. Gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười với khách hàng


8. Nguy cơ bị bệnh trĩ rất lớn.


 


                                                                        nguồn: DEVVUI