Khi tôi cố gắng xoá đoạn code lỗi… Chữa lợn lành thành lợn què là đây…


 


Khi intern bảo sửa được bug của tôi… “Ngon nhào vô làm đi!”…Chỉ một lỗi nhỏ… cũng đủ kéo cả hệ thống xuống rồi…Khi đồng nghiệp chỉ ra code lỗi của tôi… “Tao ghim!”bug reports sau khi release dự án…Chỉ mỗi một bug bé tí, mà fix bao nhiêu lần vẫn xuất hiện…Fixbug mà không đặt breakpoint…Phải ngồi fix bug lúc 3 giờ sáng…“có ai làm được quá giờ để fix bug không?”…Ngồi cả tiếng fix cái bug ngớ ngẫn…Fix bug trước giờ release… “panic attackkkk!”…Fix bug trước giờ demo… Nước đến cổ nhảy cũng không muộn…Bug bảo mật điển hình…


345-29-09-2015-10-26-59gif


Sếp hỏi fix bug sao mà hay thế…


Khi tôi nhờ đồng nghiệp fixbug…


Mọi thứ đều hoàn hảo… cho đến khi bug xuất hiện…Bị chỉ định fix bug… do chính mình report…Vô tình để intern fix bug cho cả team…Giấu bug khi đang demo…Khi tester kiểm tra bugfix của tôi…


Xem thêm tại devvui