Có một thời gian nhất định trong một ngày khi trang web đó được vào người dùng của họ nhiều nhất . Bây giờ nếu bạn sống trong một múi giờ khác với độc giả của bạn,thì đó có thể là một vấn đề.


Hãy tưởng tượng có thời gian cao điểm của bạn là 03:00 gửi lập lịch có thể rất tiện dụng cho việc này. Tình hình khác là nếu bạn đang cho một kỳ nghỉ, nhưng bạn không muốn từ bỏ blog của bạn hoặc website của công ty. Cách để bạn khắc phục vấn đề đó?
 
Đơn giản, bạn lên lịch bài viết của bạn WordPress. Chức năng này cho phép bạn để ở phía trước của chính mình bằng cách hoàn thành những bài báo trước và họ đã sẵn sàng. Bạn có thể chuẩn bị cho một tuần bận rộn trước thời gian và lịch trình các bài báo được xuất bản tự động.
 
Làm thế nào bạn hẹn giờ bài viết trong WordPress?
Một khi bạn đã làm xong bài viết, trước khi nhấn xuất bản bạn cần phải xem xét các tùy chọn bên phải phía trên nút publish bạn sẽ đọc thấy "Publish immediately" .


Tại sao lại cần có lập lịch đăng bài viết trong WordPress
 
Tại sao lại cần có lập lịch đăng bài viết trong WordPress
 
 
Thực hiện theo các bước trên và bây giờ bạn có thể lên lịch gửi trong WordPress.
Thời gian nhất quán là điều mà một số người dùng thích.


Vì vậy, nếu bạn viết một bài đăng blog vào lúc 7:30 giờ sáng, vì vậy người dùng có thể đọc nó với cà phê vào buổi sáng, sau đó tiếp tục làm như vậy bởi vì nó sẽ giữ cho rằng người sử dụng trung thành với trang web của bạn