Hoàng Nguyễn
Score 127
369
Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TUYỂN DỤNG vào tường, hãy đăng vào mục VIỆC LÀM Ban nick nhé

Hoàng Nguyễn

Senior Software Engineer    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Senior Software Engineer at KMS Technology (04/2016 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp