Hoàng Nguyễn
Score 127
369

Hoàng Nguyễn

Senior Software Engineer

Hoàng Nguyễn

Senior Software Engineer    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Senior Software Engineer at KMS Technology (04/2016 - Present)
Hoàng Nguyễn has 369 career connections [See All Friends]
Đỗ Đình Anh
Student University
Đỗ Thành Luân
PHP DEVELOPER
Đỗ Việt Long
Developer
Đoàn Hoài Anh
Team leader
Ai Le Quy
PHP Developer
An Pham
Fullstack Developer.
Anh Nguyen
Software Enginneering
Anser Idc
Developer
Apiumtech Vietnam
Software development
Az Nguyễn
Freelancer
Bình An Nguyễn
Java Developer
Bùi Anh Tài
Software Engineer
Bùi Minh Duy
Computer science
Bùi Ngọc Việt
Developer
Bùi Thanh Chính
Software Engineering
Bùi Công Đăng
Web App Develop
Bac Vo Thanh
Senior .Net Developer
Beta Backer
Marketing Online
Binh Nguyen
Project lead
Bui Chi Minh
Student
Bui Tu Trung
Writing Software
Công Thành
Java Developer
Cỏ Dại
Developer
Cao Anh Hào
Web Programmer
Cao Anh Quốc
Student
Cao Hoang Nam114
web programmer
Cao Quang Duy
Codeigniter (Fresher)
Cao Thắng
Lập trình viên
Cao Thi Kim Thanh
computer programmer
Châu Hoàng Thiên Ân
Web Developer
Châu Lê Tài
student
Chat Hien12
Webaplication
Chau Nguyen
Developer
Chien Nguyen
Front end dev
Cong Minh
Student
Cuong Ba Ngoc
Software Engineer
Dũng Tuấn Nguyễn
University Student
Dương Văn Cương
Software developer
Dang Dinh
Senior Developer
Dang Hai Nguyen
Hội Sinh Viên - CNTT
Dang Minh Phat
Web Developer
Dang Vu Hai Long
Mobile Game Developer(iOS/Android/Windows Phone)
Danh Thanh Nguyễn
Android Developer, Software QA Tester