Hoàng Nguyễn
Score 127
369

Hoàng Nguyễn

Senior Software Engineer

Hoàng Nguyễn

Senior Software Engineer    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Senior Software Engineer at KMS Technology (04/2016 - Present)
Hoàng Nguyễn has 369 career connections [See All Friends]
Đỗ Việt Long
Developer
Đoàn Hoài Anh
Team leader
Ai Le Quy
PHP Developer
An Pham
Fullstack Developer.
Anh Nguyen
Software Enginneering
Binh Nguyen
Project lead
Bui Chi Minh
Student
Bui Tu Trung
Writing Software
Dang Hai Nguyen
Hội Sinh Viên - CNTT
Dang Minh Phat
Web Developer
Duongquoc Viet
Student
Duy Nguyen
PHP Developer
Duy Phung Ngoc
Software
Hồ Đắc Hợp
Information Technology
Hồng Ân Lê
DotNet Developer
Hiền Thu
Human Resource Executive
Hoài Phụng
Web developer
Hoàng Mạnh Phú
Senior Web Engineer
Hoang Dung
DEVELOPER WEB AND APPLICATION
Huỳnh Dụng
college student
Huỳnh Thiên Thạch
Backend Developer
Hung Gia
Programer
Hung Pham
Student
Huong Tran
mobile developer
IT Viet
PHP, C Dev
Kattie Trang Đoàn
Program Manager
Khai Nguyen
Software Developer
Lã Hồng Lâm
Designer
Lê Cao Nguyên
Developer
Lê Quốc Việt
Web developer
Lê Văn Mang
Infrastructure Manager
Lê Văn Phi
Programer
La Ngoc Thach
PHP Developer
Ly Nguyen
Developer
Mai Văn Minh
IT - SEO - WEB
Mai Van Minh
Software Developer
Mark Nguyen
Web designer
Mickey Tuan
Lập trình
Minh Đức
sinh vien
Minh Quân Nguyễn
.Net Developer
Ngô Hùng Dũng
Marketing Online
Ngô Hoài An
Lập Trình Mobile
Nghia Ta  Cong
Web Developer
Nguyễn Đình Khoa
IOS Developer