Hoàng Nguyễn
Score 127
369

Hoàng Nguyễn

Senior Software Engineer    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Senior Software Engineer at KMS Technology (04/2016 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Status Update: #910

Hoàng Nguyễn
Dạo này timetable của mình kín đến mức không kiểm soát được, phải làm sao đây?