Đỗ Minh Tuấn
Score 0
143

Đỗ Minh Tuấn

Java

Đỗ Minh Tuấn

Java    |  Developer     Da Nang - Viet Nam
Founder at The Fast World (10/2016 - Present)
Đỗ Minh Tuấn has 143 career connections [See All Friends]
Đàm Bá Quyền
Programmer
Đôn Phạm Văn
Developer
Đặng Thành Lợi
Asterisk Specialist
(Edi) Tuan Hoang
Technical Lead
Anh Vũ Ngọc
Developer
Anh Vu
Senior Android Developer
Bùi Minh Duy
Computer science
Bi
Software
Cù Thắng
Developer
Cỏ Dại
Developer
Chiến Nguyễn
Developer
Chung Nguyen Van
IT-Software
Cong Minh
Student
Dương Long Vũ
Lập trình PHP
Dương Nguyễn
Developer
Dang Minh Phat
Lập trình viên JavaScript
Dang Van Tung
Developer
Dau Bac
Student
Doan Ngoc Lam
Back-end web developer
Dong Cong
developer
Dong Nguyen
Android Development
Dr Waitress
I'm here to support you
Duc Nguyen Dai
student
Duong Thanh Tu
student
Duy Nguyen
QA Lead
Felix Adler
ERP Developer
Hùng
IT
Hồ Bảo Vinh
Lập trình viên
Harry Pham
Java, Java Web Developer
Heo Hiền Hòa
Php develop
Ho Quoc Dat
Web Developer
Hoang Hoang Jimmy
Web Developer
Hoang Tuan Anh
Software Engineer
Hue BUI
Business Analyst
Huy Tran
Student
Huynh QUang Thao
Programmer
IT Services Alliance
IT Software
Khổng Xuân Trung
Front-end Developer
Khang Trần
Programmer