Hưng Đặng Ngọc
Score 55
117
Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TUYỂN DỤNG vào tường, hãy đăng vào mục VIỆC LÀM Ban nick nhé

Hưng Đặng Ngọc

Freelancer    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Freelancer at Freelancer (01/2015 - 03/2016)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp