Huy Kira
Score 31
148
Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TUYỂN DỤNG vào tường, hãy đăng vào mục VIỆC LÀM Ban nick nhé

Huy Kira

PHP Developer    |  Developer     Đà Nẵng - Viet Nam
PHP Developer at VietTechKey (08/2015 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp