89 Lang Ha

Senior developer (front end) - Digital Banking

1191

Dich Vong Hau Cau Giay

nhận hồ sơ đến 2 Tháng 11, 2032

Mô Tả Công Việc

The principal function of an developer is to make specific tasks, based on the business's specifications:
- Establishing a detailed program specification through discussion with Business/System Analysist even Business team.
- Design, development, and deployment of Ebanking Solutions / Workflow solutions .
- Doing unit test and make the release note document
- Make the deploy package to implement into other environment (test, pilot, production) and check list to deployment
- Writing detailed technical specification documentation
- Writing the document for the operation of the program by operators
- Updating, repairing, modifying and developing existing development
- Providing the knowleage to make the best solution of the business development
- Investigate and troubleshoot for issues, incidents and problems of application as level 3 support
- Study the technical updates and make the change or do upgrading release in Development area
- Need follow the IT processes (development, operation) and Bank processes

Yêu cầu công việc

- Good understanding and / or experienced in agile development
- Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, Mathematics or related field of study.
- At least 1 year experience working with Ebanking solutions (Internet Banking, Mobile Banking) / Workflow-base solutions.
"- Extensive experience and expert knowledge in Pro C/C/C++, Java, Oracle PL/SQL, Oracle Form, Oracle Report
+ Extensive experience in HTML/CSS/Javascript, jquery, json, web service"
- Extensive experience in Html/Html5/Css; JavaScript/Jquery/Jbind/Json
- Experience using the development tools such as Eclipse, Visual Studio
- Knowning the database MS SQL, MySQL, Oracle.
- An understanding of bank business processes and constraints.
B. Skill
- Good at communication skill
- Ability in English reading and writing (mandatory), and speaking, listening (preferable).
- Teamwork, careful, attention to detail, logical thinking.
- Self development.

Why will you love work here

Công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược phát triển của VPBank. Tại VPBank, các cán bộ được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ cùng với đó là cơ hội thăng tiến rộng mở cho mọi thành viên của Ngân hàng.
Quyền lợi khi gia nhập VPBank
- Mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh trong ngành Ngân hàng và Dịch vụ tài chính.
- Cơ hội nâng cao trình độ và phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân thông qua các khoá đào tạo về kỹ năng mềm, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành,…
- Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến (đánh giá hiệu quả làm việc 2 lần/ năm, xem xét điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/ năm)
- Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Ngân hàng (Hội thao VPBank - bóng đá, tennis, cầu lông, AOE...; Cuộc thi Sing & Dance; Thi Trạng Nguyên; các chuyến đi tình nguyện...)
- Bảo đảm các quyền lợi theo luật lao động, các chế độ phúc lợi hấp dẫn cho nhân viên của ngân hàng VPBank (du lịch thường niên, ưu đãi vay và mở thẻ, bảo hiểm PVI...)