9F, Viet A Building, Duy Tan Street, Cau Giay Dist., Hanoi

[HN] 05 Java (Scala) developer, salary up to $1100

1222

9F, Viet A Building, Duy Tan, Cau Giay, Hanoi

nhận hồ sơ đến 4 Tháng 10, 2033

Mô Tả Công Việc

• Work with a team of developers that support the enhancement and maintenance of Java-based business applications (Work with Scala programming language, employee will be trained before starting working).
• Participate with the refinement and development of current Java standards
• Assist in writing code, and programming to resolve performance and production problems
• Perform initial testing of systems by analyzing system failures, and prepare documentation for necessary program changes
• Project description: Long term project relating to babysitter & children in Japan.
• Customer: Japanese customer.
• Work location: Cau Giay - Ha Noi

Yêu cầu công việc

Must have:
• Bachelor degree in Information Technology or related discipline, OR equivalent work experience
• 3+ years of experience working within Java development.
• Good knowledge of Object-oriented analysis (OOA/OOP) and design patterns
• Good knowledge of java core
• Strong experience with Java/JEE, Spring framework, Strust or other web framework in java
• Strong experience with ORM tools: JPA, Hibernate, ibatis
• Strong experience of Relational Database (Oracle, Mysql ...)
• Strong experience review source code, optimize system (turning java, turning sql)
• Strong experience of javascript/ html/ css
• Strong Experience of RestAPI Development.
• Familiarity code versioning tools such as SVN, Git, etc
• Familiarity with build tools such as Ant, Maven, SBT
• Ability to self-study research

Nice to have:
• Experience with Typescript and angularjs 2, Scala or other scala framework(play framework, slick framework ) project is advantage
• Experience of bootstrap, jQuery, jade template is a plus.

Why will you love work here

• Được tham gia các khóa tiếng đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh do công ty tài trợ.

• Lương tháng 13, đánh giá & xét tăng lương 2 lần/năm, thưởng cuối năm.

• Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

• Được mua gói bảo hiểm sức khỏe hàng năm (Premium Health Insurance)

• Phép 12 ngày/năm

• Được tham gia các Câu lạc bộ dưới sự tài trợ chính thức của Công ty: CLB Bóng đá, cầu lông, bơi lội

• Du lịch hàng năm, party kick off hàng quý

Apply question

Bạn có mong muốn được học một ngôn ngữ mới (Scala) khi tham gia vào dự án này không?